Garantie op boxsprings

Alle Royal Bedden boxsprings genieten van 25 Jaar garantie op veer en framebreuk.

Garantie op matrassen

5 jarige afbouwende garantie (25 jaar garantie op veerbreuk*) op alle matrassen. De garantie is alleen geldig indien de onderhoudsadviezen van Royal Bedden worden gehanteerd, zoals: het gebruik van een kwalitatieve molton, en dat er sprake is geweest van normale huishoudelijke gebruik.

*indien van toepassing

Garantie op topdekmatrassen

5 jarige afbouwende garantie op alle topdekmatrassen. De garantie is alleen geldig indien de onderhoudsadviezen van Royal Bedden worden gehanteerd, zoals: het gebruik van een kwalitatieve molton, en dat er sprake is geweest van normale huishoudelijke gebruik.

Op al onze producten hanteren wij een afbouwende garantietermijn zoals hieronder staat vermeld:

Op producten gekocht na 1 juli 2017 gelden onderstaande voorwaarden:

1ste jaar: volledige garantie
2e jaar: volledige garantie
3e jaar: 1/3 afschrijving
4e jaar: 2/3 afschrijving
5e jaar: 3/3 afschrijving
na 5 jaar: Worden er voorrijkosten berekent

Op producten gekocht voor 1 juli 2017 gelden onderstaande voorwaarden:

1ste jaar: Volledige Garantie
1 – 2 jaar: 30% afschrijving
2 – 3 jaar: 45% afschrijving
3 – 4 jaar: 60% afschrijving
4 – 5 jaar: 75% afschrijving
Na vijf jaar € 59,- voorrijkosten

Alle afschrijvingen worden gebaseerd op de huidige prijzenpijl

Garantie op showroommodellen

Op alle showroommodellen wordt 5 Jaar (gelijkmatige afbouwende garantie geboden. Deze garantie geldt niet voor uiterlijk of eventuele beschadigingen bij aflevering of afhalen van het product.

Garantie op elektrische delen

Op alle elektrische motoren wordt 2 Jaar garantie geboden.

Garantie op verkleuring

Wanneer er sprake is van verkleuring hanteert Royal Bedden 3 Maanden garantie.

Garantie op beddengoed

deze garantie bestaat uit 2 jaar afbouwende garantie.

Garantie voorwaarden

Wanneer er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de Royal Bedden garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden door Royal Bedden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

Aanspraak maken op garantie voor beschadigingen of gebreken die ontstaan zijn door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten.

Royal Bedden kan enkel garantie verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste koper.

Overige garantiebepalingen

  • Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
  • Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.) valt buiten de garantie.
  • Wanneer anderen dan Royalbedden.nl, zonder voorafgaande toestemming van Royalbedden.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd, komt de garantie te vervalen.
  • Bij zelf montage vervalt de garantie op montage fouten en eventuele beschadigingen.
  • Matrassen of toppers die 15% van hun stabiliteit door de jaren zijn verloren valt derhalve buiten garantie.
  • Plaatselijk hoogte-verlies (contourvorming) van 1,5 tot 2,5 cm valt niet onder garantie.
  • Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode. Na reparatie of vervanging geldt een garantietermijn van 1 jaar op het vervangen of gerepareerde onderdeel.